Eläköön perinne! Kulttuurityöpaja nuorille

Tervetuloa mukaan nuorten kulttuurityöpajaan!

Pirityisten Youthful Heritage-hanke järjestää yhdessä Näppäreiden ja Kaustisen nuorisoseuran kanssa nuorille suunnatun Eläköön Perinne -kulttuurityöpajan. Työpajan tarkoituksena on kertoa nuorille oman alueen kulttuuriperinnöstä ja esitellä paikallisia kulttuuritoimijoita sekä kertoa, mitä kaustislaisen viulunsoittoperinteen pääseminen Unescon kulttuuriperintöluetteloon tarkoittaa ja mitä se paikallisesti mahdollistaa. Näkökulmia paikalliseen perinteeseen tuovat ”entiset nuoret” Esko Järvelä ja Ville Ojanen – mitä eväitä kaustislainen kulttuuriperinne on antanut ja millaisena he näkevät sen tulevaisuuden. Työpajoissa nuoret pääsevät yhdessä pohtimaan, mikä kulttuuriperinnössä on heidän näkökulmastaan tärkeää ja mikä heidän oma roolinsa voisi olla perinteen elävänä pitämisessä. Alueen kulttuuritoimijat toivovat nuorilta myös ehdotuksia, miten elävä perinne voisi paremmin näkyä ja tavoittaa nuoria ja lisätä kiinnostavuutta nuorten keskuudessa.

Youthful Heritage -hankkeessa halutaan antaa alueen nuorille mahdollisuus osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimintoihin ja tapahtumiin sekä antaa nuorille mahdollisuus tuoda esiin omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi, uudelle sukupolvelle sopivaksi. Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla: kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uusia menetelmiä yhdessä työpajoissa. Nuorille järjestetään omia työpajoja, joissa voivat tutustua eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi. Youthful Heritage -hanke toteutetaan kahden maan kansainvälisenä hankkeena ja partnerit tulevat Puolasta. Yhteistyötä tehdään myös Romanian Transilvanian kanssa. Suomalaiset Leader-partnereita ovat Keskipiste-Leader, Pirityiset sekä Rieska-Leader. Hanketta koordinoi K.H.Renlundin museo. 

Hankkeen tavoitteena on nuorten mielenkiinnon herättäminen paikallista kulttuuriperintöä kohtaan, löytää nuoria itseään kiinnostavia tapoja tuoda kulttuuriperintöä esille sekä erityisesti luoda nuorille itselleen mahdollisuus olla osana paikallista kulttuuriperintötyötä aktiivisina toimijoina. Kansainvälinen yhteistyö auttaa ymmärtämään paremmin oman alueen perinteen omaleimaisuuden ja sen erityispiirteet sekä omaksumaan uusia tapoja tuoda esiin perinnettä ja sen pohjalta uutta kulttuuria.

Nuorten ymmärrys omasta ja muiden kulttuuriperinnöstä kasvaa lisäten avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta samalla kun kielitaito kasvaa. Hanke tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa hyviä käytäntöjä liittyen esimerkiksi yksilöiden ja yhteisöjen saattamiseksi yhteen kulttuuriperinnön viitekehyksessä. Tavoitteena on parantaa kulttuuriperinnön saavutettavuutta, mutta myös sen kestävää käyttöä.

Pirityisten alueelta mukana hankkeessa on aktiivisesti Näppärit ry ja Kaustisen nuorisoseura. Lisäksi yhteistyötä tehdään useiden eri kulttuuritoimijoiden kanssa, kuten Kansanmusiikki-Instituutti, Pro Kaustinen ja Kaustisen pelimanniyhdistys.

Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.