Uutiset

Aika ilmoittaa seurantatiedot Hyrrään

Seurantatiedot kertovat hankkeen onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Niillä mitataan muun muassa rahoituksella aikaansaatujen työpaikkojen ja uusien yritysten määrää, rahoitettujen koulutusten ja infotilaisuuksien määrää ja sitä kuinka moni kansalainen on hyötynyt rahoitetuista hankkeista. Kaikkien hankkeiden yhteenlasketuilla tiedoilla on suuri merkitys koko maaseudun kehittämisrahoituksen tulosten mittaamisessa. Ilmoita

Toimistomme on suljettu 23.12.2021 – 2.1.2022

Pirityisten toimisto on suljettu to 23.12.2021 – su 2.1.2022 välisen ajan. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme yhteistyöstä, ja toivotamme kaikille oikein rauhallista joulunaikaa ja hyvää vuotta 2022.

Rahoituslinjaukset vuodelle 2022

Pirityisten hallituksen linjaukset vuodelle 2022: Pirityisten hallitus pitää tärkeänä, että leader-rahoituksen hyödynsaajajoukko on mahdollisimman suuri ja hankkeiden alueellinen kattavuus laaja. Arviointikriteerien lisäksi päätöksenteossa huomioidaan strategiassa asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Hakemusten laatuun tullaan jatkossa kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota ja hakijoiden tulee valmistella hakemukset niin, että

Yrittäjä, anna äänesi kuulua! Mielipiteesi on meille tärkeä!

Pirityiset ry on vahvasti mukana tukemassa alueen yritystoimintaa myöntämällä yritystukia toimialueensa yrityksille. Leader-toiminnalla voimme tukea pieniä yrityksiä esimerkiksi investoinneissa, liiketoiminnan käynnistämisessä ja yrityksen kehittämisessä. Erityisesti haluamme kannustaa yrityksiä yhteistyöhön. Miksi yrittäjyyden tukeminen on tärkeää? Yrittäjyys luo maaseudulle nostetta ja elinvoimaisuutta lisäten palveluja ja työpaikkoja. Paikallisiin ihmisiin