Wildlife Experiences

27
kesä

. Posted in Yleiset

Leader-ryhmä Pirityisten kansainvälinen Wildlife Experiences -hanke (2019-2020) keskittyy luontoon ja sen antimien hyödyntämiseen. Hanke pyrkii tekemään tunnetuksi riistaruokaa ja edistämään sen käyttöä ja arvostusta. Kumppanimaana on Romania. Tarkoituksena on vaihtaa hyviä käytänteitä riistaruoan hyödyntämisessä maiden välillä sekä perehtyä eri kulttuurien ruokaperinteisiin ja tapoihin.  Parhaimmillaan vuorovaikutteinen ruoka- ja riistakulttuurin vaihdanta lisää villiruoan ja sen hankkimisen arvostusta.

Erilaiset jahdit ja niiden järjestämistavat sekä osallistumismahdollisuudet ovat muutoksessa, samoin perinteinen metsästysseuratoiminta. Hankkeella kartoitetaan Pirityisten toimialueen metsästysseurojen halukkuutta tutustua kansainväliseen metsästyskulttuuriin metsästysvaihdannan kautta. Tarkoitus on myös selvittää niitä haasteita ja mahdollisia ongelmakohtia, joita molempien maiden toimijat näkevät kyseisessä vaihdannassa. 

Romaniassa yhteistyökumppaneina ovat Leader-ryhmä LAG Bihor sekä koulutusorganisaatio Pro Time-R, Suomessa metsästysseura Vetelin Erä.

Pirityiset toimii Halsualla, Kaustisella, Lestijärvellä, Perhossa, Toholammilla ja Vetelissä sekä Kokkolan kaupungin Kälviällä, Lohtajalla ja Ullavassa.