07
kesä

. Posted in Yleiset

Tietosuoja

Pirityiset ry kerää jäsenhakemuksen yhteydessä jäsenistään käyttötarkoituksen kannalta olennaisia henkilötietoja. Näitä tietoja ovat etunimi, sukunimi, yhdistyksen tai yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tietoja käytetään jäsenen ja Pirityiset ry:n väliseen yhteydenpitoon eikä tietoja käytetä muutoin taikka luovuteta tai siirretä ulkopuolisille. Rekisteröidyllä on tietojen käsittelyn osalta seuraavat oikeudet:

  • peruttaa suostumuksensa henkilötietojen käyttöön
  • tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • pyytää virheellisten tietojen korjaamista
  • vaatia tietojensa poistamista

Pirityiset ry noudattaa tietosuoja-asetuksen (GDPR, (EU) 2016/679) vaatimuksia siten, että rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Tietosuojakäytäntömme on päivitetty ja ne on luettavissa tietosuojaselosteista.

Tietosuojaseloste, jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste, henkilötietojen käsittelytoimet