12
loka

. Posted in Yleiset

Pienet tarpeet -teemahanke

Pienet tarpeet -teemahanke käynnistyi kesällä 2016, josta Leader Pirityisten alueen yleishyödylliset yhdistykset hakivat avustusta pieniin, 1000-5000 euron kone- ja laitehankintoihin. Rahaa oli jaossa 110 000 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 51, joista rahoitettiin 38 hakemusta. Rahoituspäätöksissä huomioitiin hakemusten saapumisjärjestys sekä alueellinen tasapuolisuus.

Maksuhakemus

Maksuhakemus tehdään lomakkeelle 3318, josta täytetään kohdat 1-4, 8 ja 13.

Lomakkeen kohdan 8 kustannusosuuteen kirjataan kohtiin 8.3 ja 8.7 kokonaiskustannukset, jotka voivat olla korkeintaan, mitä päätöksessä on hyväksytty.

Lomakkeen kohdan 8 rahoitusosuuteen lasketaan tukiosuudet seuraavasti:

 • julkinen tuki on 70 % kokonaiskustannuksista
  • josta EU + valtio-osuus on 80 % (kirjataan kohtaan 8.8)
  • josta kuntarahaosuus on 20 % (kirjataan kohtaan 8.9)
 • yksityinen rahoitus on 30 % kokonaiskustannuksista (kirjataan kohtaan 8.12)
 • rahoitus yhteensä kirjataan kohtaan 8.14

Maksuhakemuksen yhteydessä tulee olla seuraavat liitteet:

 • kuitit hankinnoista
 • valokuvat hankinnoista
 • tiliote
 • pääkirjaote

Maksuhakemuksen voi toimittaa Pirityisille postitse osoitteeseen Jyväskyläntie 3 tai skannattuna sähköpostiin pirityiset(at)pirityiset.fi.