03
tammi

. Posted in Yleiset

Pirityiset ry:n vuonna 2018 tekemät yritystukipäätökset

 
1. Suomen Tehokierrätys Oy
Kaapelin kuorimakoneen hankinta
Budjetti:  8 750,00 €
Tuki:  35 %
Tiivistelmä: Yritys ostaa sähkökaapeleita ja jatkojalostaa ne uudelleen käytettäväksi teollisuuteen. Hankkeessa hankitaan kaapelin kuorimakone.
 
2. Maatalous- ja korjauspalvelu Ritola
Viljavuustutkimuslaitteen hankinta
Budjetti:  11 470,65 €
Tuki:  35 %
Tiivistelmä: Hankkeessa hankitaan viljavuustutkimuslaite, joka asennetaan kiinteästi mönkijään, jolla voidaan liikkua vaikeissa pelto- tai metsäolosuhteissa. Palvelun kuljetusta varten hankitaan asianmukainen kuljetuskalusto. Toimenpide sisältää mönkijän, peräkärryn ja pistosauvan hankinnan sekä laitteiston asentamisessa tarvittavat tarvikkeet ja asennustyön.
 

3. Sapparin Konetyö Oy

SKT-Rengaspalvelun kehittäminen

Budjetti: 60 000,00 €

Tuki: 35%

Tiivistelmä: Hankkeen tarkoituksena on kehittää SKT-Renkaan palvelukokonaisuuttaa. Palveluun kuuluu, renkaiden ja vanteiden myynti, asennus- ja korjaustyöt. Isotkin renkaat pystymme käsittelemään helposti ja turvallisesti. Myös koneisiin ja vanteisiin mahdollisesti tarvittavat muutostyöt onnistuvat asianmukaisilla apuvälineillä.

 

4. Metsäpalvelu Janne Jylhä

Puun sahaus ja höyläys koneet

Budjetti:17 000,00 €

Tuki: 35%

Tiivistelmä:Hankkeessa hankitaan yksinsahaukseen soveltuva kenttäsirkkeli sekä höylä puutavaran höyläykseen ja mitallistamiseen. Hankittava saha mahdollistaa yksinsahauksen ja näin myös rahtisahauksen ilman asiakkaan paikalla oloa: asiakas voi toimittaa sahattavan puutavaran yrittäjälle tai esittää tälle toiveensa sahatavaran määrästä ja laadusta ja hakea valmiin tuotteen sovittuna ajankohtana. Hankittava höylä puolestaan vie palvelun tätäkin pidemmälle ja mahdollistaa sahatun (oman ja asiakkaan) puutavaran jatkokäsittelyn.

 

5. Kehitysyhtiö Hirvikoski Oy

Turvallisuuden kehittäminen Hirvikoskella

Budjetti:17 495,00 €

Tuki: 35%

Tiivistelmä:Yritys pitää yllä ja kehittää kulttuuri-, majoitus-, tapahtumatoimintaa omistamassaan kiinteistössä Hirvikoskella. Käytettävien tilojen turvallisuuden ja käytön valvonnassa on vakavia puutteita, eivätkä ne täytä viranomais- ja liiketoiminnan vaatimuksia. Hankkeessa rakennetaan kiinteistöön säädösten mukaiset ja turvallisen käytön vaatimat turvallisuusratkaisut, sisältäen kameravalvonta, liiketunnistimet, automaatio, kulunvalvonta ja lukitukset, palo- ja rikosilmaisimet sekä niiden automaattiset yhteydet viranomaisiin ja turvapalveluihin. Lisäksi tehdään kulku ja poistumisteiden merkintä vaadittavalla tavalla.