26
helmi

. Posted in Yleiset

Pirityiset ry:n vuonna 2013 tekemät yritystukipäätökset

 

1. HoivaMaija, Maija Karhulahti
HoMa 013
Budjetti: 8 600,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Yritys tuottaa hoitopalveluja mm. kipuhoitoon ja nivelreumaan. Palveluiden tuottaminen ja edelleen kehittäminen vaatii muutostöitä hoitotiloissa. Hoitotiloissa kulkeminen helpottuu uusilla rakenteilla ja väliseiniä muuttamalla. Lämmitysjärjestelmä tulee maalämmön piiriin, säilytystilat hoitotuotteille ja kirjanpitomateriaaleille sekä toimistokalusteita potilastietojen käsittelyyn ja laskutukseen. Hankkeen avulla investoidaan palvelujen tuottamisessa tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin.

 

2. Ritva Saari
Saari 013
Budjetti: 17 313,00 € 
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Lestijärvelle avataan ravintolatoiminta. Tiloihin tehdään täydellinen pintaremontti sekä kalustus uusitaan. Hanke sisältää ravintolatoiminnan edellyttämät laite- ja kalustohankinnat. Palvelun myötä alueelle syntyy viihtyisä kokoontumis- ja kohtaamispaikka, kahvio- ja pikaruokapalveluilla. Toiminnan aloittaminen mahdollistaa nuorisolle viihtyisän ja valvotun kokoontumispaikan, myös viikonloppuisin.

 

3. Valokuvaaja Esko Keski-Vähälä T:mi
Laitteiston hankinta
Budjetti: 4 648,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Hankkeen avulla hankitaan valokuvaus- ja videointilaitteita, joilla kehitetään yrityksen palveluvarustusta. Laitehankinnat parantavat ja monipuolistavat laadukasta valokuvauspalvelua sekä takaavat yritystoiminnan kehittymisen.

 

4. Elina Paavola
Kotisiivous Elina
Budjetti: 18 700,00 €
Tuki: 50 %
Tiivistelmä: Kotisiivousalan yritys tuottaa palveluja pääasiassa kotona asuville vanhuksille, lapsiperheille ja työssäkäyville perheille. Palvelun kysynnän kasvu nopeuttaa uusien työntekijöiden palkkaamistarvetta. Ensimmäisen työntekijän palkkaukseen haettiin tukea.

 

5. Taverna PitStop Ky
PS-koneet
Budjetti: 3 500,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Yritys palvelee Kemoran asiakkaita sekä ajoittain liukkaankelin ajoharjoittelun käyttäjiä. Ravintolatoimintaa varten tarvitaan kone- ja laiteinvestointeja, kuten kassakoneet, imuri sekä mainoskyltit. Talviaikana yritys tarjoaa koti- ja hyvinvointipalveluja. Tähän toimintaan tarvitaan viisi hoitopatjaa.

 

6. Iso-Karhu Oy
Iso 013
Budjetti: 39 000,00 €
Tuki: 50 %
Tiivistelmä: Kuntaan perustetaan uusi maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa, joka synnyttää kaksi työpaikkaa, joista ensimmäisen työntekijän palkkaukseen haettiin käynnistämistukea.

 

7. Kiinteistöpalvelu Voutila
JoVo 013
Budjetti: 10 000,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Yritys tuottaa kiinteistöhuolto- ja talonmiespalveluja laitoksille, yksityisille, kotitalouksille sekä yrityksille. Palvelujen tuottamiseksi suoritetaan kone- ja laitehankintoja mm. nurmikonhoidon ja pihatöiden suorittamiseen. Hanke mahdollistaa yrityksen alkuinvestointien suorittamisen ja siten synnyttää kuntaan uutta palvelua uuden yritystoiminnan kautta.

 

8. MiKin Grilli Ky
Kirsi 013
Budjetti: 4 090,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Yritys laajentaa palvelujaan konditoriatuotteilla ja parantaa valmiuksiaan tuottaa pitopalveluja. Tuki haettiin palvelujen laajentamiseen tarvittaviin kone- ja laiteinvestointeihin
 
9. Tuija Olkkola
Jalkahoitolan koneet ja laitteet
Budjetti: 5 056,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Aloittavan yrityksen perustamisen aloitusvaiheen investoinnit.

 

10. Puheterapia Päivi Myllymäki
Terapiapalvelu
Budjetti: 3 728,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Hankitaan laitteet puheterapiapalvelujen käynnistämistä varten.

 

11. Kiinteistö- ja Vihrerpalvelu Vierla
Vierla 14
Budjetti: 3 203,79 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Vierla Oy tarjoaa pihasuunnittelua ja viherpalveluja, kuten nurmikoiden ja kasvien istutus- ja hoitotöitä sekä kiinteistöjen hoito ja viherrakentamista. Hankitaan suunnitteluohjelmisto, tietokone ja tulostin piha- ja viheralueiden suunnittelupalvelujen tuottamiseen.  

 

12. VESPEX Oy
Hoitolan käynnistäminen
Budjetti: 22 113,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Hoitotilojen kunnostaminen ja toiminnan käynnistämiseen tarvittavat kone- ja laitehankinnat.  

 

13. Patanan Metallitekniikka Oy
Hitsi ja plasmaleikkuri
Budjetti: 4 477,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Toiminnan laajentuessa sekä kysynnän kasvaessa tarkoituksena hankkia tuotantoa tehostavia koneita. Toinen hitsilaite sekä plasmaleikkuri paremman lopputuloksen saamiseksi ja toiminnan nopeuttamiseksi.  

 

14. V. Karjalainen Oy
VilKa 14
Budjetti: 8 700,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Hankitaan uusi nykyaikainen rakennussuunnitteluohjelmisto, jolla kehitetään seutukunnan alueella rakennuspalveluun liittyviä palveluja. Ohjelmiston avulla yritys pystyy tuottamaan kaikki tarvittavat piirustukset kustannustehokkaasti 3D-muodossa.   

 

15. Pohjanmaan Lipputoimisto Oy
Liput lentoon
Budjetti: 3 300,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Kysynnän kasvaessa hankitaan kuusi kappaletta lipputulostimia.   

 

16. Rauman Kone Oy
Pulveroitsija
Budjetti: 35 200,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Yrityksen päätoimiala on maanrakennus ja kuljetus. Lisäksi on keskitetty energiapuun korjuuseen ja rakennusjätteiden kierrätykseen. Betonijäte on ongelma rakennusten purkupaikoilla, minkä vuoksi hankitaan pulveroitsija jätteen murskausta varten, jota voidaan käyttää mm. teiden rakennusaineena.   

 

17. Kotipesä Jenni-Maria Kangas
JeMaKa 14

Tiivistelmä: Hankkeen avulla hankitaan tarvittavia koneita ja kalusteita kahvila- ja ravintolapalvelun laajentamiseksi. Hanke mahdollistaa uuden palvelun syntymisen.  

 

18. Live Light
Valovoimaa
Budjetti: 17 964,00 €
Tuki: 28 %
Tiivistelmä: Erityistekniikkapalveluiden tarjoaminen koko Suomen alueella. Toimenpiteellä hankitaan toimintaansa laajentaneelle yritykselle valopöytä sekä moottorinostimia.  

 

19. Kemoran Ratamestarit Oy
Palkkatuki
Budjetti: 32 400,00 €
Tuki: 40 %
Tiivistelmä: Yritystoiminnan käynnistystuki kahden ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, joka mahdollistaa yritystoiminnan täysipainoisen käynnistämisen. Yhtiön palvelukseen palkataan liukkaankelin- ja moottoriradan ratamestarit.  

 

20. Lvi-palvelu Seppo Haukilahti
SeHa 14
Budjetti: 17 500,00 €
Tuki: 50 %
Tiivistelmä: Käynnistystuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

 

21. Parturi-Kampaamo Kosmetologi KooKoo
Koo 14
Budjetti: 6 258,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Toimitilojen kunnostus ja kalustohankinnat.
 
22. Juhani A. Harju Oy
JuHa 12
Budjetti: 45 600,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Rakennetaan varastotila, joka mahdollistaa uuden palvelutuotannon aloittamisen. Yritys laajentaa palveluja tuottamalla asiakkailleen rengashotellipalveluja.
 
23. T:mi Esko Keski-Vähälä
Laitteiston hankinta
Budjetti: 4 648,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Valokuvaus- ja videointilaitteiston hankinta, jolla kehitetään yrityksen palveluvarustusta.
 
24. Morsiusateljé AS. Uniikki Ay
Tonttupaja
Budjetti: 20 000,00 €
Tuki: 35 %
Tiivistelmä: Rakennetaan tuotantotilat uutta toimintaa varten.