29
touko

. Posted in Yleiset

Pirityiset ry:n vuonna 2008 tekemät hanketukipäätökset

 

1. Keski-Pohjanmaan Kurssikeskussäätiö
Luontokoulu
Budjetti: 18 100,00 €
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Hankkeessa esiselvitetään ja sitoutetaan eri toimijoita Peuranpolun alueen kehittämiseksi ja vetovoiman lisäämiseksi perustettavaan luontokoulutoimintaan, joka tarjoaa ympäristökasvatuspainotteista opetusta, leirikoulupalveluja ja erilaisia luontoon liittyviäpalveluja kouluille, matkailijoille sekä järjestää alueen varhaiskasvattajille ja opettajille kursseja ympäristökasvatuksen tiimoilta.

 

2. Räyringin Kalastuskunta 
Nuorten luontovuosi
Budjetti: 6 250,00 €
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten luontotaitojen ja luontosuhteen kehittäminen, asennekasvatus ja luonnossa liikkumiseen innostaminen. Koulutus sisältää luonnossa ja vesillä liikkumiseen tarvittavia taitoja, kalastus- ja erätaitoja. Nuoret tutustuvat jokamiehenoikeuksiin, kestävään kehitykseen ja luonnon monimuotoisuuteen ja oppivat ryhmässä toimimista. Nuorille itselleen on hyödyllistä oppia vastuullista ympäristökäyttäytymistä. Nuoret oppivat näkemään oman lähiympäristönsä hyvät puolet ja arvostamaan kotiseutuaan. Hankkeella ei ole numeraalisia tai määrällisiä tavoitteita. Hanke on vuoden mittainen. Tämä mahdollistaa keskimäärin kerran kuukaudessa järjestettävien kerhopäivien teemasisällön valinnan vuodenaikojen mukaisesti.

 

3. Kanala Elinvoimaiseksi ry
Maalämpö-Kanala
Budjetti: 21 500,00 €
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Kanalan kylän kylätalona toimii vanha kansakoulu (1935). Koulun lämmitysjärjestelmä on vanha, vuodelta 1962 oleva halko/öljykattila. Lämmitysjärjestelmä vaihdetaan ja hallitus on päätynyt maalämpöjärjestelmään. Investointi sisältää maalämpöjärjestelmän asennuksineen. Maalämpö otettiin vaihtoehdoksi sen pitkän aikavälin tuomista säästösyistä kuin myös helppohoitoisuutensa vuoksi - kylätalo hoidetaan täysin talkoovoimin. 
 
4. Lestijärven kunta
Jäägolfkeskus-esiselvityshanke
Budjetti: 18 200,00 €
Tuki: 100 %
Tiivistelmä: Hankkeessa selvitetään, mitä vaatimuksia jäägolf asettaa Lestijärvelle rakennettavaa jäägolfkeskusta varten. Tulosten perusteella laaditaan uusi hankesuunnitelma, johon sitoutetaan matkailuyrittäjiä. Järjesteään tutustumismakta Pohjois-Suomen jäägolfkeskukseen.