03
tammi

. Posted in Yleiset

Pirityiset ry:n vuonna 2018 tekemät hanketukipäätökset

 
1. Ullavan ylikylän nuorisoseura ry

TORAHA - TOimintaa RAhkosen HArjuun

Budjetti:  18 716,69 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Ullavan ylikylän Rahkosen harjuun rakennetaan 9-väyläinen frisbeegolf rata, joka on keskeisellä paikalla nuorisoseuran ja Rahkosen monitoimitalon maastossa. Tämän lisäksi lasten ulkoaktiviteettia lisäävä välineistö rakennetaan samalle metsäalueelle ihan Rahkosen monitoimitalon viereen. Nuorisoseuran kapasiteettia lisätään rakentamalla hätäpoistumistie Ullavan ylikylän nuorisoseuralle, joka tukee saman alueen suurempien tapahtumien mahdollistamisen. Tämän hankkeen kohderyhmä on koko alueen väestö lapsista vanhuksiin, jolloin alueen kehittäminen on tasapuolista ja hankkeiden toteuttaminen lisää maaseudun viihtyvyyttä läpi koko ikärakenteen.
 
2. Toholammin yrittäjät ry
Toholampi Application
Budjetti:  43 828,00 €
Tuki:  80 %
Tiivistelmä: Hankkeen päätavoitteena on ratkaista tiedonhallinnan perusongelma mobiilisovelluksen avulla. Idea hankkeeseen saatiin Evijärvi-sovelluksen lehtikirjoituksesta. Toholampi Application -hankkeessa hyödynnetään Evijärvi-sovelluksen perusrakenteita, mutta muuten sovellus rakennetaan omien käyttötarpeiden mukaiseksi. Hankkeessa luodaan Toholammille toimiva, helppokäyttöinen ja nykytekniikkaa tehokkaasti hyödyntävä mobiilisovellus tukemaan paikallisten yrittäjien, kuntalaisten, matkailijoiden, mökkiläisten ja yhdistysten välistä viestintää, tiedottamista, tiedonhankintaa ja aktivointia. Toimivammaksi ratkaisuksi on suunniteltu rakentaa AppStoresta ja Google Play -kaupasta ilmaiseksi ladattava mobiilisovellus, jonka avulla olisi mahdollista koota, rakentaa ja linkittää olennaiset Toholampi-tiedot ja -sivustot valtavasta ja sekavasta tietomassasta yhden nappulan alle. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntalaiset, matkailijat ja naapurikuntien asukkaat. Hanke mahdollistaa yhden viestintäkanavan kunnan alueella toimijoille. Hankkeen tiedottaminen on aloitettu yrittäjien ja kunnan yhteisissä aamukahvitilaisuuksissa sekä suusanallisesti keskusteluissa. Hankkeesta viestitään entisille, muualla asuville toholampilaisille ja poismuuttaneille sekä runsaalle joukkoa ohikulkevalle liikenteelle.
 
3. Lions Club Toholampi ry
Hongiston erämaareitti
Budjetti:  21 119,80 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Hankkeessa rakennetaan pitkospuut Hongiston järventakaiselta rakennettavalta paikoitusalueelta Toholammin kunnan omistamalle erämaakämpälle. Hanke sisältää pitkospuiden rakentamisen reitin suoalueelle. Talvikäytön lisäksi pitkospuut tuovat mahdollisuuden reitin kesäkäytölle. Reitti lähtee urheiluhallin luota ja sen kokonais pituus on yhteensä 14 km, josta pitkoksia noin 1 km.
 
4. Perhon Kiri ry
Mennään metsään
Budjetti:  9 227,06 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on viedä suunnistusharrastus kylille ja liikuttaa ihmisiä ikään katsomatta tuoden samalla lähimetsät tutuiksi. Hankkeen avulla luodaan uusia suunnistuspaikkoja (karttoja) sekä tarkennetaan jo olemassa olevia nykyaikaisia paikannusmenetelmiä käyttäen. Lisäksi hankittavien laitteiden avulla järjestetään suunnistustapahtumia.
 
5. Kälviän 4H-Yhdistys ry
Lähellä
Budjetti:  49 915,00 €
Tuki:  80 %
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistaminen, lähiympäristön ymmärtäminen ja arvostus sekä lähiruokaan tutustuttaminen. Hankkeen toiminta-alueena on Kälviä ja Ullava, kohderyhmänä erityisesti 10-16-vuotiaat nuoret ja heidän perheensä sekä välillisesti kaikki kyläläiset. Hankkeessa toteutetaan lähialueen retkipaikkakartoitus ja tuodaan retkipaikat yleiseen tietoon, monipuolistetaan niiden käyttömahdollisuuksia yhdessä nuorten kanssa, hyödynnetään ikäihmisten ja luonnossa liikkujien luonto- ja paikallistuntemusta, luodaan ympäristöluotsiverkosto sekä toteutetaan erilaisia nuorten harrastusryhmiä aiheen ympärillä. Hankkeessa on tarkoitus myös vastuuttaa nuoria huolehtimaan omasta lähiympäristöstä. Kehitetään ja etsitään tapoja toteuttaa nuorten yrittäjyyttä ja toteutetaan nuorten kanssa lähiympäristössä kaikille avoimia tapahtumia, kuten pop up metsäkahvila, lasten tapahtuma luonnossa ja tonttupolku. Tavoitteena on löytää tapa toteuttaa luonto- ja lähiympäristöasioita kaikessa 4H-ryhmätoiminnassa. Hankkeessa opetellaan hyödyntämään luonnon raaka-aineita sekä viljelemään itse ja tutustutaan lähiruokaan sekä ruuan alkuperään muun muassa maatilavierailujen muodossa.
 
6. Kaustisen Pohjan-Veikot ry
Moukarikarnevaalien kehittäminen
Budjetti:  9 915,60 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Leiri- ja kisataphtumien uudistaminen sekä toimintakäsikirjan luominen tapahtumajärjestelyjen helpottamiseksi. Moukarikarnevaalit kaipaavat uudistusta toimintaansa ja kisaorganisaatioon. Järjestelyihin osallistuu aina kiitettävästi talkoolaisia ja tavoitteena on järjestää laadukkaita tapahtumia tulevaisuudessakin. Toiminta-käsikirjan ohjeistuksia sovelletaan käytäntöön Moukarikarnevaaleilla ja tulevaisuudessa, käsikirjaa voidaan soveltaa myös muiden lajien tapahtumajärjestelyyn sekä muissa isoissa tapahtumissa.
 
7. Kansanmusiikki-instituutti ry
Keski-Pohjanmaan lasten kulttuuriverkosto
Budjetti:  148 069,00 €
Tuki:  80 %
Tiivistelmä:Hankkeessa luodaan Keski-Pohjanmaalle maakunnan omiin vahvuuksiin perustuva lastenkulttuuriverkosto, jotta lastenkulttuurin tarjonnan määrä, laatu, kattavuus ja koordinaatio saadaan asianmukaiselle tasolle koko maakunnassa. Hankkeen keskeisiä toimintoja on mm. lasten työpajatoiminta iltapäiväkerhojen yhteydessä, perinnekonsertit kouluissa, Keski-Pohjanmaan lasten laulujuhlien järjestäminen, Lasten Kaustinen -tapahtumassa Kansanmusiikkijuhlien yhteydessä esiintymismahdollisuuksia ja työpajatoimintaa, kulttuurikasvatussuunnitelmatyön alulle laittaminen Keski-Pohjanmaan kunnissa.
 
8. Keski-Pohjanmaa Liikunta ry
#Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu
Budjetti:  75 000,00 €
Tuki:  80 %
Tiivistelmä: #Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu-hankkeen tavoitteena on järjestää ja kehittää maaseudun liikuntapalveluja kokeilukulttuurin keinoin. Lähtökohtana innostaa, kokeilla, yhdistää ja uudistaa maaseudun liikuntapalveluja ja -tapahtumia. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: Living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab -toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa ja tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Kokeiluun osallistuvat kunnat ovat Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kälviä ja Kaustinen.  Onnistuneet liikuntakokeilut konseptoidaan ja jaetaan kaikkien kuntien hyödynnettäviksi. Toimivat ja parhaat ideat vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen loputtua. Tavoitteena on jatkaa hanketta uusilla maaseutupaikkakunnilla 2019-2020 ja hyödyntää ensimmäisen vuoden aikana pilottivaiheen kunnista saatuja kokemuksia ja kokeiluja.
 
9. Keski-Pohjanmaa Nuorisoseura ry
Nuorisoseuran toiminnan kehittäminen
Budjetti:  20 000,00 €
Tuki:  80 %
Tiivistelmä: Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura on toiminut muutaman vuoden ilman toiminnanjohtajaa. Toiminnanjohtajan puuttuessa keskusseuralla ei ole ollut ajantasaisia toimintatietoja paikallisseuroista tai omaa toimintaa, jonka vuoksi seura ei saa valtionapua. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää nuorisoseuratoimintaa Keski-Pohjanmaan Nuorisoseuran toimialueella. Hankkeen tavoitteena on saada keskusseuran toimintaedellytykset siihen kuntoon, että jatkossa ovat oikeutettuja valtionapuun. Hanke on alueiden välinen hanke, joka toteutetaan Keski-Pohjanmaan nuorisoseuran toiminta- alueella. Pirityisen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 50% ja Rieska-Leaderin 50%.
 
10. Kälviän Jokikylän kyläyhdistys
Säpinää
Budjetti:  36 044,00 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Hankkeella parannetaan Jokikylätalon piha-alueen toimivuutta. Kylätalon pohjoispuoleiseen rinteeseen rakennetaan esiintymislava ja rinnekatsomo. Pihan leikkivälineet siirretään kylätalon eteläpuoleiseen päätyyn ja täydennetään uusilla pienille lapsille tarkoitetuilla leikkivälineillä. Leikkialue aidataan.
 
 
11. Kaustisen Pohjan-Veikot
Ulkoilu on kivaa
Budjetti:  48 474,00 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Kunnostetaan olemassa olevia ulkoilureittejä ja rakennetaan uusi ulkoilureitti talvi- ja kesäkäyttöön (hiihto, juoksu, retkeily, maastopyöräily). Rakennetaan frisbeegolf-rata samoja ulkoilureittejä hyödyntäen. Tavoitteena hankkeella on kehittää kuntoliikkujien harrastusmahdollisuuksia ja saada aktivoitua uusia kuntoilijoita. Reitit palvelee Kaustislaisia ja lähiseutujen asukkaita.
 
12. Vionoja-säätiö sr
Ulkoilu on kivaa
Budjetti:  14 330,00 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on luoda paremmat puitteet ja edellytykset Taide Vionojan toiminnalle. Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat - pihavalojen uusiminen, aittarakennuksen ja pihasaunan sisävalot, Korpelan talon ulko-oven ja eteisen katon kunnostaminen, riukuaidan teko Taide Vionojan ja naapuritontin rajalle, lastulevyjen poisto Aitta-Kahvilan seinistä ja lattiasta sekä hirsiseinien puhdistus ja kunnostus.

13. Peltokorven ja Välikylän Metsästysseura ry
Palonpirtin alueen kehittäminen
Budjetti:  25 525,00 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Metsästysseuralla on 2001 rakennettu Palonpirtti sekä 2005 rakennetut sauna ja grillikota, joita käyttää jäsenistön lisäksi lähialueen yhdistykset ja yhteisöt. Käyttö on runsaampaa kuin rakennettaesssa oletettiin ja pysäköintipaikka on käynyt ahtaaksi. Suunnitelmana on laajentaa pysäköintipaikkaa hankitulle lisäalueelle ja rakentaa terassi ulkotoiminta-alueiden laajentamiseksi. Palonpirttiin asennetaan ilmalämpöpumppu sähköenergian kulutuksen pienentämiseksi. Alueen valaistus toteutetaan vähäenergiaisilla valaisimilla.
  
14. Toholammin Hevosjalostusyhdistys ry
Hiittisuora
Budjetti:  13 725,00 €
Tuki:  60 %
Tiivistelmä: Yhdistyksellä toimii Lapinkairan harjoitusrata Mäntyläntien varressa Toholammilla. Harjoitusradan yhteydessä oleva metsäautotie on toiminut hiittiratana. Metsäautotien korjauksen jälkeen tie ei enää sovellu hiittiradaksi, ei myöskään tien omistajien mielestä. Näin on syntynyt tarve uuden hiittiradan rakentamiseksi. Harjoitusrata tulee palvelemaan lähialueen hevosharrastajia.
 

15. Alaviirteen Uusjakokunnan Yhteisalue

Sataman palvelut ajantasalle

Budjetti: 43 500,00€

Tuki: 60%

Tiivistelmä: Alaviirteen sataman turvallisuutta ja toimivuutta parannetaan korjaamalla valaistusta, tiestöä, rakentamalla lastauslaituri, ja hankkimalla maisema/valvontakamerat. Kulku satamassa helpottuu, kun autot eivät uppoa rantaliejuun. Hankkeeseen kuuluu laiturin hankinta, jolla veneiden lastaus ja purku helpottuu vierasvenelaiturilla erityisesti rakennustarvikkeiden, huonekalujen yms kookkaampien esineiden vienti saariin ja kalastajien verkot ja saaliit. Roskakatoksella syntyy siisteyden parantumista ja yleinen viihtyvyys alueella lisääntyy. Vessan käyttö mahdollistuu, kun oven saa auki sähkölukolla.

 

16. Lestijärven kunta (Kaustisen seutukunta)

Palloilu-halli selvitys

Budjetti: 49 625,00€

Tuki: 100%

Tiivistelmä: Palloilu- ja yleisurheilulajit vaativat katettua ja lämmitettyä tilaa sekä oikeanlaista alustaa myös talviaikaan. Tarpeen mukainen hallitila puuttuu seudulta ja maakunnasta kokonaan. Ympärivuotisen harrastusmahdollisuuden myötä kesälajien kiinnostusta ja harrastajien määrää voitaisiin entisestään lisätä, seurajoukkueiden ja yksilöurheilijoiden harjoittelua tehostaa sekä liikkumisen määriä lisätä. Parantuneet puitteet vaikuttaisivat välillisesti alueen vetovoimaan ja elinvoiman kasvuun. Hankkeen tavoitteena on löytää yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön sopivasta, liikuntaharrastukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista, selvittää palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot sekä tuottaa esitykset toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä.

 

17. Taito Keski-Pohjanmaa ry

Weaving RoadShow - käsityöyrittäjyyttä maaseudun nuorille

 Budjetti: 66 680,83€

Tuki: 80 %

Tiivistelmä: Weaving RoadShow hankkeessa yrittäjyys-osassa viedään taitoa ja tietoa kudonnasta ja käsityöyrittäjyydestä RoadShowna kouluille yhdessä Keski-Pohjanmaan yrittäjien, Etelä - Pohjanmaan yrittäjien, Taito Etelä-Pohjanmaan ja alan yrittäjien kanssa. Vierailupäiväien tavoitteena on tehdä yrittämisen kynnys matalaksi ja kertoa nuorille kankaankudonnan yrittäjyydestä ja käsityöyrittäjyydestä. RoadShow vie aidot kangaspuut kouluille, joita ei valitettavasti juurikaan enään ole koululaisten käytössä. Työnäytöksen ja työpajojen kautta halukkaat voivat kokeilla kangaspuilla kudontaa ja muilla kudonnan työvälineillä. Hankkeessamme pyritään rakentamaan kouluille kohtaamisia oppilaille, opettajille ja koulun henkilökunnalle. Yhdessä tehden he tutustuvat kudonnan tekniikoihin, kuulevat käsityöyrittäjyydestä ja yrittäjiin kohdistuvista tukimuodoista. Koululaiset pääsevät myös kuulemaan käsityöyrittäjien omia kokemuksia yrittäjyydestä vierailupäivänä ja hankkeen kolmannessa osassa yritysvierailuina alan yrityksissä. Lisäksi hankkeessa järjestetään hankkeen alussa ja lopussa Weaving RoadShow seminaarit. Seminaariin pyydetään asiantuntijoiksi valtakunnan käsityöyrittäjien huiput ja kudontataidon omaavat henkilöt. Hanke on alueiden välinen (Aisapari) ja Pirityisten rahoitusosuus hankkeessa on 60%. Hankkeen kokonaisrahoitus on 111 134,72€