29
joulu

. Posted in Yleiset

Pirityiset ry:n tekemät hanketukipäätökset vuonna 2017 

 

1. Lestijärven ympäristöyhdistys ry
Valkeisen järven pitkospuiden uusiminen
Budjetti: 25 349,00€
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Valkeisen kierroksen kunnostustoimilla on pyrkimyksenä parantaa järveä kiertävän reitin tasoa parantamalla polun merkintää maastossa täydentämällä ja peruskorjaamalla pitkoksia Pökkelöniemen molemmin puolin noin 830 metrin matkalta. Samalla kunnostetaan Pökkelöniemessä sijaitsevia palvelurakenteita.
 
2. Vetelin Pulkkisen Nuorisoseura ry
Lämpöremontti
Budjetti: 57 433,91 €
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Pulkkisen nuorisoseura on suosittu juhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikka. Nuorisoseurantalo on hyväkuntoinen sekä isokokoinen ja lämpenee tällä hetkellä sähköllä. Nykyiset lämmityskustannukset ovat korkeat ja ekologisesti huono valinta. Lämpöremontti mahdollistaa tilojen ylläpidon ja monipuolisen käytön myös tulevaisuudessa ja lisäksi edistää kestävän kehityksen periaatetta. Lämpöremontti toteutetaan hankkimalla ajanmukaiset maalämpölaitteet kaivoineen.
 
3. Perhon seurojentaloyhdistys ry
Jukola 17
Budjetti: 53 140,00 €
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Hankkeella toteutetaan seurantalon pintaremontti alakerran wc- ja pesutiloihin, kokoustiloihin, ala- ja yläkerran aulaan, luistelijoiden pukuhuoneeseen sekä näyttämö- ja varastotiloihin. Tilat mahdollistavat eri liikunta- ja harrastajaryhmien toiminnan. 
 
4. Suomen metsäkeskus
DigiPerho
Budjetti: 24 000,00 €
Tuki: 75%
Tiivistelmä: DigiPerho yritysryhmähankkeessa yritykset saavat ohjausta ja konsultointia niiden digitaalisten palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi ryhmän yritykset oppivat tuntemaan paremmin toistensa toimintaa ja oppivat tekemään yhteistyötä keskenään. Ryhmänä kehittämistyö tulee myös taloudellisesti edullisemmaksi. 
 
5. Vetelin Räyringin Nuorisoseura ry
Räyskän räppänät
Budjetti: 12 325,00 €
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Vetelin Räyringin Nuorisoseura ry:n monitoimitalo on monien palveluiden keskus. Tilat pitävät sisällään yritystoimintaa, kirjaston, punttisalin, nuorisotilat sekä erilaisia harrastetiloja käsitöiden ystäville. Monitoimitalon lämmitysjärjestelmä uusittiin öljyltä maalämmölle Leader-hankkeena vuonna 2011-2012. Järjestelmän uusimisen yhteydessä päätettiin toteuttaa myöhemmin myös rakennuksen ovi- ja ikkunaremontit. Tässä hankkeessa monitoimitalolle vaihdetaan kaikki ulko-ovet uusiin ja parannetaan näiden aukkojen lämpötiiveyttä. Ikkunaremontti toteutetaan erillisenä projektina myöhemmin kustannusten jakamiseksi useammalle eri vuodelle.
 
6. Salonkylän Nuorisoseura ry
Kesäteatterin katsomo
Budjetti: 108 808,00 €
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Kesäteatteri on vakiintunut osa Salonkylän nuorisoseuran toimintaa. Vaihtelevilla sääolosuhteilla on todettu olevan merkittävä vaikutus katsojamääriin. Katettu kesäteatteri parantaa yleisön ja näyttelijöiden viihtyvyyttä ja luo paremmat olosuhteet teatteritoiminnalle. Katos luo paremmat edellytykset myös muiden tapahtumien järjestämiseen (nuorisoseuran omien ja myös yksityisten ihmisten).
 
7. Vetelin Erä ry
Messänpöökäri
Budjetti: 72 139,03 €
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Sikaharjun ampumaradalla järjestetään hirvimerkkiammuntoja ja ampumakilpailuja. Rata on nykyisessä kunnossaan vanhanaikainen, ei vastaa tarpeita ja on turvallisuudeltaan puutteellinen. Hankkeella toteutetaan kivääriradan pidennys, SRVA-karhurata, hirviradan digitalisointi sekä turvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimenpiteet.
 
8. Lestinkämppä osuuskunta
Pomokallion polku
Budjetti: 78 000,00 €
Tuki: 60 %
Tiivistelmä: Hankkeella tehdään 1,2 kilometriä pitkä luontopolku, joka luo mahdollisuuden tutustua linnustoon, kasvillisuuteen, marjoihin ja metsätalouteen. Polulle tehdään esteetön kulkumahdollisuus, 17 esittelykohdetta ja opastaulu. Lisäksi laaditaan suunnistuskartta, kiintorastiverkosto ja peruskunnostetaan sauna talvikäyttöiseksi.
 
9. Toholammin Kehitys Oy
Pienmallastamo Toholammille - mallastuksesta moneksi
Budjetti: 118 196,00 €
Tukityyppi: Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus)
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on selvittää paikallisten raaka-aineiden saatavuus ja soveltuvuus erikoismaltaiden ja mallasuutteiden tuotantoon, selvittää erilaisia maltaiden jalostustekniikoita mallasta sisältävien tuotteiden tarpeisiin sekä analysoida teknistaloudellinen malli erikoismaltaiden ja mallasuutteiden tuotantoon.
 
10. Helsingin Yliopisto
Kansanmusiikki aineettomana kulttuuriperintönä (Kaiku)
Budjetti: 50 000,00 €
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Kaustisen musiikkiperinne on maamme kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävimpiä musiikkitraditioitamme. Alueen kansanmusiikkiperinteellä on myös varteenotettava mahdollisuus nousta suomalaisena kohteena Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon. Vaikka Kaustisen tämänhetkinen, elävä ja monipuolinen kansanmusiikkiperinne on hyvin tunnettu, sen historiallinen tausta ja varhaisvaiheet ovat edelleen selvittämättä. Hankkeessa kerätään Kaustisen traditioon liittyvä historiallinen lähdemateriaali ja tausta-aineisto sekä Kaustisen tulevan toiminnan että Unesco-hakemuksen pohja-aineistoksi.
 
11. Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
#Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu
Budjetti: 75 000,00 €
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on järjestää ja kehittää maaseudun liikuntapalveluja kokeilukulttuurin keinoin. Lähtökohtana innostaa, kokeilla, yhdistää ja uudistaa maaseudun liikuntapalveluja ja -tapahtumia. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: Living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab -toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa ja tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Kokeiluun osallistuvat viisi kuntaa, jotka ovat Kaustinen, Kokkola (Kälviä), Lestijärvi, Perho ja Toholampi. Onnistuneet liikuntakokeilut konseptoidaan ja jaetaan kaikkien kuntien hyödynnettäviksi. Toimivat ja parhaat ideat vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen loputtua. Tavoitteena on jatkaa hanketta uusilla maaseutupaikkakunnilla 2019-2020 ja hyödyntää ensimmäisen vuoden aikana pilottivaiheen kunnista saatuja kokemuksia ja kokeiluja.