EesTaas ideoita etsimään!

 

Hankkeen tarkoituksena on innostaa toimijoita hakemaan uusia ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen opintomatkan avulla kotimaassa tai ulkomailla. Tavoitteina on käynnistää uutta toimintaa sekä lisätä yhteistyötä. Opintomatkoilla on oltava jokin selkeä syy tai tarkoitus, pelkät vierailu- tai virkistysmatkat jäävät tuen ulkopuolelle.

 

Pirityisten EesTaas -teemahankkeessa on kyse opintomatkoista, joita toteutetaan alahankkeina. Tarkoituksena on saada uutta vauhtia ja uusia ideoita Pirityisten alueelle. Opintomatkoilla löydetään esimerkkejä ja oivalluksia omaan toimintaan, rohkaisten osallistujia uusiin kokeiluihin ja seikkailuihin. Alahankkeet voivat muodostua yhdestä tai useammasta opintomatkasta. Matkan kohde voi olla kotimaassa tai ulkomailla. Hanke toteutetaan 2.2.2018-28.2.2019. Alahankkeiden hakuaika päättyy 8.3.2018, jonka jälkeen Pirityisten hallitus valitsee alahankkeet. Teemahankkeella rahoitetaan 8-12 alahanketta kustannusarvion puitteissa.

Hakijoina voivat olla Pirityisten alueella toimivat yhdistykset ja yleishyödylliset yhteisöt.

Teemahankkeen alahankkeen kustannusarvio voi olla kotimaan opintomatkalla 1 000-6 000 euroa ja ulkomaan opintomatkalla 1 000-10 000 euroa. Alahankkeiden tukiprosentti on 80.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat matkustus- ja majoituskulut, opastus-, esittely-, pääsymaksu- tms. kulut kohteessa, liikkuminen kohteessa ja muut mahdolliset suoraan opintomatkan toteuttamiseen liittyvät kulut. Ilmoitus- ja viestintäkuluja hyväksytään, jos mahdollisuudesta osallistua matkalle tiedotetaan esimerkiksi paikallislehdessä. Tuen ulkopuolelle jäävät osallistujien päivärahat, km -korvaukset ja ruokailukulut.

Tavoitteet:

    1. Löytää alueen toimijoille uusia yhteistyökumppaneita tai uusia ideoita toimintansa kehittämiseen kotimaassa tai ulkomailla.
    2. Kansainvälistymismahdollisuuksista tiedottaminen
    3. Yhdistystoimijoiden kansainvälisten ideoiden kartoitus kyläkierroksilla

 

Alahankkeiden valinta:

Pirityisten hallitus valitsee rahoitettavat alahankkeet määräaikaan jätetyistä hakemuksista. Alahankkeen on täytettävä kaikki kolme pakollista hyväksyttävyyskriteeriä voidakseen edetä pistemäärien perusteella tehtävään valintaan. Tullakseen rahoitettavaksi alahankkeen on saatava vähintään neljä pistettä varsinaisista valintakriteereistä.                                               

Rahoitettavat alahankkeet valitaan pistemäärän osoittaman paremmuusjärjestyksen mukaisesti. Listaa edetään suurimman pistemäärän saaneesta toimenpiteestä alkaen niin pitkälle kuin käytettävissä oleva rahoitus riittää. Mikäli rahoituskehyksen riittävyys tulee vastaan ja jäljellä olevasta tuesta kilpailee kaksi tai useampi tasapisteet saanutta hanketta, valitaan alahanke alueellisen tasapuolisuuden mukaan.

 

Pakolliset hyväksyttävyyskriteerit

1. Omarahoitus ja välirahoitus on järjestetty tai suunniteltu

2. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeitä ja suunnitelma on realistinen 

3. Toimenpiteen hyödyt kohdistuvat Pirityisten toiminta-alueelle

Varsinaiset valintakriteerit

4. Opintomatkalla on selvä aihe tai tavoite (ei pelkkä vierailu) 

5. Opintomatkan aiheella on uutuusarvoa Pirityisten alueella

6. Opintomatka voi johtaa uuden toiminnan käynnistymiseen

7. Opintomatkan avulla haetaan ratkaisumallia olemassa olevan idean toteutumiseksi

 

Hakuohjeet

HAKULOMAKE PAPERISENA

Teemahankkeen alahankkeita haetaan paperihakemuksella. Lomake löytyy tästä sekä sivun alareunasta.

KUKA VOI OLLA HAKIJA?

Teemahankkeiden alahankkeita voivat hakea erilaiset yhdistykset, järjestöt, säätiöt, seurat, jne (ei kunta). Tarkoitetaan siis yleishyödyllisiä toimijoita, yksityisoikeudellisia yhteisöjä tai säätiöitä. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, ei pienen piirin/seuran/yrittäjän toimintaa.

HAKUAIKA

Ainutkertainen tilaisuus. Hakuaika on 2.2.-8.3.2018

VALMISTA PITÄÄ OLLA

joulukuun loppuun mennessä vuonna 2018.

ÄLÄ JÄTÄ VIIME TIPPAAN!

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemukset tarkastetaan ja niistä pyydetään lisäselvitykset maaliskuun 16. päivään mennessä. Lisäaikoja ei anneta. Mikäli hakemus on vielä tuolloin puutteellinen, sitä ei hyväksytä.

AIKATAULUARVIO

Alahankkeen hakija voi käynnistää hankkeen vasta sen jälkeen, kun Pirityisten hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen alatoimenpiteestä maaliskuun kokouksessa 20.3.2018. Valitut hakijat kutsutaan aloituspalavereihin, jossa tehdään tarvittavat tuensiirtosopimukset ja käydään läpi hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita.

OMA RAHA HANKKEEN AIKANA

Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen kuitteja vastaan eikä rahoitusennakkoa myönnetä. Maksua haetaan teemahankkeessa kootusti, maksuaikataulusta ilmoitetaan erikseen. Tästä ohjeistamme hakijoita tarkemmin hankepäätöksen tultua.

HAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN

Hakemuslomake liitteineen toimitetaan hakuajan puitteissa paperisena osoitteeseen: Pirityiset ry, Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen. Lisätietoja: Elina Itäniemi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 044 748 5488 ja Krista Järvelä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 044 235 9838

 

Hakulomake

Hintavertailulomake