16
loka

Pirityisten syyskokous 2019

Leader-ryhmä Pirityisten syyskokous pidettiin lokakuun alussa Kaustisella Salonkylän Nuorisoseuran talolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Rahoituskausi 2014 – 2020 on päättymässä ja tulevana vuonna uuden rahoituskauden strategian valmistelua jatketaan yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Alueen asukkaita, yhteisöjä, yrityksiä ja julkisen tahon toimijoita aktivoidaan hakemaan Leader-rahoitusta ja annetaan hankeneuvontaa suunnitteilla tai käynnissä oleville hankkeille. Tavoitteena on, että ohjelman mahdollisuudet tunnetaan, varat hyödynnetään ja vaikutukset tiedostetaan.

Yhdistyksen hallitus valitaan sääntöjen mukaan kolmikantaperiaatteella. Yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi kolmasosa yhdistyksiä ja yrityksiä ja yksi kolmasosa maaseudun paikallisia toimijoita, jotka eivät kuulu kahteen edelliseen ryhmään. Hallitus vastaa Pirityiset ry:n taloudesta, toiminnan linjauksista ja työnantajatehtävistä sekä Juurevat Kylät -strategian toteutumisesta, hyväksyttävien hankkeiden arvioinnista, ohjelmakauden toimeenpanosta ja uusien toimintamallien kehittämisestä. Hallitukseen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kaksivuotiskausia voi olla kolme peräkkäin, jonka jälkeen tulee ns. ajolähtö. Pirityisten hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 jatkaa Risto Pakkala.

 

Hallituksen jäsenet vuonna 2020:

 

Varsinaiset jäsenet                                       Varajäsenet

Paikallinen julkinen hallinto

Jukka Tuominiemi, Halsua (2019-2020)           Tarja Huopana, Perho (2019-2020)

Lauri Laajala, Perho (2019-2020)                       Hannu Jyrkkä, Veteli (2016-2020)

Risto Pakkala, Veteli (2016-2021)                       Reino Herlevi, Ullava (2016-2020)

 

Yhteisöt

Tiina Pollari, Lestijärvi (2017-2020)                  Sirpa Nevasaari, Lohtaja (2020-2021)

Kyösti Sorvoja, Lohtaja (2019-2020)                 Mauri Koivusalo, Kaustinen (2020-2021)

Marko Kivelä, Kälviä (2020-2021)                     Erkki Kuismin, Kälviä (2018-2021)

Maaseudun asukkaat

Sari Niva,Ullava (2020-2021)                                Paula Jokela, Lestijärvi (2019-2020)

Matti Honkonen, Toholampi (2016-2020)         Hannu Ahola, Toholampi (2020-2021)

Heli Siirilä, Kaustinen (2020-2021)                     Miina Aronen, Halsua (2019-2020)