06
helmi

Pirityisten hallitus 2019

Pirityisten hallituksen puheenjohtajana toimii Risto Pakkala ja varapuheenjohtajana Tiina Pollari. Hallitus on koottu kolmikantaperiaatteen mukaisesti, eli kolmasosa jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä, ja loput maaseudun asukkaita. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, ja he edustavat maaseudun asukkaita, julkista tahoa ja yrityksiä ja yhdistyksiä seuraavasti: 

Julkinen taho:                                           

Jukka Tuominiemi, Halsua (varalla Anne Jussila, Lohtaja)                         
Lauri Laajala, Perho (varalla Hannu Jyrkkä, Veteli)                                   
Kai-Eerik Känsälä, Kaustinen (varalla Reino Herlevi, Ullava)                  

Yritykset ja yhdistykset:

Risto Pakkala, Veteli, pj. (varalla Tarja Huopana, Perho)
Kyösti Sorvoja, Lohtaja (varalla Mika Hohenthal, Kaustinen)     
Helinä Wiik, Kokkola (varalla Erkki Kuismin, Kälviä)                             

Maaseudun asukkaat : 

Kaarina Tuomisto-Typpö, Ullava (varalla Paula Jokela, Lestijärvi)                 
Matti Honkonen, Toholampi (varalla Satu Sadinkangas, Toholampi)                        
Tiina Pollari, Lestijärvi, vpj. (varalla Miina Aronen, Halsua)                      

Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme on uutta. Varajäsenissä on samoin kolme uutta jäsentä. Kevätkauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 30.1.2019 esiteltiin uudelle hallitukselle Pirityisten toimintaa ja hallituskäytäntöjä. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu käsitellä Leader-ryhmälle jätetyt hanketukihakemukset ja antaa niistä lausunto. Kokouksessa pisteytetään hanketukihakemukset, ja asetetaan ne paremmuusjärjestykseen, jonka perusteella päätetään mitkä hankkeet hyväksytään rahoitettaviksi. Pisteytyksessä hankkeiden tulee ensinnäkin täyttää pakolliset kriteerit, eli hankkeen on oltava Juurevat kylät -strategian mukainen, realistinen ja toteuttamiskelpoinen, ja hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät saa olla hakijan tavanmukaista toimintaa. 

Pisteytyksessä otetaan huomioon lisäksi muita kriteerejä, joita ovat muun muassa alueen osaamista, yrittäjyyttä, hyvinvointia ja mahdollisuuksia lisäävät toimenpiteet. Pisteitä voi saada myös positiivisista ympäristövaikutuksista, uusista oivalluksista, sekä alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta lisäävistä toimenpiteistä. Yritystukien osalta pisteitä saa esimerkiksi työpaikkojen luomisesta ja ylläpitämisestä, toiminnan laajentamisesta ja monipuolistamisesta. 

Pirityisten myöntämät hanketuet kannustavat maaseudun asukkaita, yrittäjiä ja organisaatioita yhteiseen kehittämistyöhön. Pirityiset tukee yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja yleishyödyllisiä investointihankkeita, ja on vahvasti mukana tukemassa alueen yritystoimintaa myöntämällä yritystukia toimialueensa yrityksille.