08
tammi

Seurantatietojen toimittaminen

Hyvät hanketoimijat,

Pyydämme Teitä ilmoittamaan maaseudun kehittämisohjelmasta tuetun ja toteuttamanne hankkeen (kehittämishanke/yritystuki) seurantatiedot tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Seurantatiedot tallennetaan joko sähköisesti tai paperilla sen mukaan, miten hakemus on alun perin toimitettu. (sähköisen Hyrrä-hakemuksen tehnyt ei voi täyttää seurantatietoja paperilla)

1. SÄHKÖINEN ASIAKAS:

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu Hyrrä-asiointipalvelussa osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html.

Nyt tallennetaan tiedot vuoden 2018 osalta. Tarkemmat ohjeet seurantatietojen tallentamisesta Hyrrään löytyvät

kehittämishankkeista linkistä http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25923 ja

yritystuista linkistä http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/123/article-25923.

Kehittämishankkeiden seurantatietojen sisällöistä kerrotaan tarkemmin ohjeessa tuensaajalle seurantatietojen toimittamisesta: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25993.

Kehittämishankkeiden toteuttajan tulee ilmoittaa hankkeensa seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Yritystukien seurantatiedot toimitetaan viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä sekä kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Seurantatietojen raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta. Viimeistään loppumaksun yhteydessä tulee seurantatiedot olla toimitettuna. Nyt seurantatietoja toimittavat ne hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2018 aikana.

2. PAPERIASIAKAS:

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu täyttämällä paperilomake suomi.fi-palvelusta ja toimittamalla se Pirityisille (Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen)

Nyt tallennetaan tiedot vuoden 2018 osalta.

Hankkeen toimenpiteen mukaiset lomakkeet seurantatietojen toimittamiseen löytyvät internetistä osoitteesta

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuetjakehittaminen/

seuraavilla lomakenumeroilla:

                     3306Cind (Koulutus ja tiedonvälitys, toimenpide 1)

                     3306Dind (Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen, toimenpide 7)

                     3306Eind (Yhteistyö, toimenpide 16)

3306Lind (Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset (tämän täyttävät lisäksi ne hankkeet, jotka ovat hakeneet tukea Leader-ryhmän kautta))

                     3305ind (Yritystuet)

Tuensaajan tulee ilmoittaa kehittämishankkeensa seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Seurantatietojen raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta. Viimeistään loppumaksun yhteydessä tulee seurantatiedot olla toimitettuna. Nyt seurantatietoja toimittavat ne hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2018 aikana.