12
marras

Pirityisten hallitus 2018

Vuonna 2018 Pirityisten hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Esko Ahonen. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 hallitus näyttää tältä (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Julkinen taho: Esko Ahonen (Anne Jussila), Mikko Hänninen (Hannu Jyrkkä), Kai-Eerik Känsälä (Reino Herlevi)

Yhdistykset ja yritykset: Risto Pakkala (Olavi Lassila), Marko Kivelä (Mika Hohenthal), Helinä Wiik (Tiina Pollari)

Maaseudun asukkaat: Kaarina Tuomisto-Typpö (Erkki Kuismin), Matti Honkonen (Satu Sadinkangas), Kari Kauppinen (Jenni Kentala)

Hallitus on koottu kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita.

Hallitus käsittelee Leader-ryhmälle jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä.