19
tammi

Kuukauden hanke 1/2012

Lestijärven kunnan Yhteisökehitys Oy: Peura-Lutunen

Peura-Lutunen -hankkeessa Metsäpeuranmaan retkeilyreittien varsilta on kerätty yli 500 tarinaa retkeilijöiden ja matkailuyritysten käyttöön. Tarinapankki sisältää tietoa alueen nähtävyyksistä, luontokohteista ja kulttuurihistoriasta. Tarinapankista löytyy tarinoita myös henkilöistä, eränkäynnistä, kansanuskomuksista ja kulttuurista. Paikkatietomuodossa olevat tarinat ovat nähtävissä metsäpeuranmaan verkkosivuilla.

Hankkeen muita toimenpiteitä olivat Metsäpeuranmaan matkailukartta, jota painettiin 6 000 kappaletta sekä Metsäpeuranmaa.fi-sivuston yhteyteen perustettu reittikarttapalvelu. Hanke on osa Metsäpeuranmaan matkailualueen kehittämistä ja se on toteutettu yhteistyössä Metsäpeuranmaan matkailu ry:n kanssa.

Lisätietoja hankkeesta ja alueuutisten juttu

Elinkeinojen kehittämishanke Peura-Lutunen

Budjetti: 98941 euroa, josta Pirityiset ry:n, Rieska-Leader ry:n, Viisari ry:n ja Keskipiste-Leader ry:n leader-tuki 90%