22
helmi

Ideasta videoksi -kurssi ti 20.3.

Lyhde II -tiedotushanke järjestää maaseudun hanketoimijoille ja hankkeiden parissa työskenteleville

IDEASTA VIDEOKSI -mobiilivideokurssin ti 20.3.2018 klo 9 – 14.30 Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa (Jyväskyläntie 3).

Opi suunnittelemaan, kuvaamaan ja editoimaan mobiilivideoita omalla kännykälläsi hankkeesi some-kanaviin. Kouluttajana toimii kuvataiteilija Tiina Palola.

Koulutus ilmainen, lounas omakustanteinen (ruokaisa kasvissosekeitto 8 €).

Paikkoja rajoitetusti, varaa omasi pian!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viim. to 15.3. Maijalle: maija.ahonen(at)pirityiset.fi tai puh. 040 357 9906. Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat.

02
helmi

Valintakriteerit

Pirityisten hallitus on määritellyt strategian pohjalta valintakriteerit, jotka ohjaavat hankkeiden valintaa. Hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen pääasiassa hankesuunnitelman ja muiden hankkeen dokumenttien pohjalta.

Jotta hanketta voidaan rahoittaa on sen

  • täytettävä kaikki pakolliset kriteerit
  • kohdistuttava johonkin Pirityisten Juurevat kylät -strategian painopisteistä.
  • täytettävä yksi tai useampi yleisistä kriteereistä
  • täytettävä yksi tai useampi hankemuotoa koskevaa kriteeri (Hanketuki / Yritystuki)

 

Mikäli kaikkia yllämainitun menettelyn mukaan rahoituskelpoisiksi valittuja hankkeita ei voida rahoittaa asetetaan hankkeet paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden avulla. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla.

 

PAKOLLISET KRITEERIT

1. Hankkeen tulee toteuttaa Juurevat Kylät -strategiaa

  • Tutustu Pirityisten Juurevat kylät -strategiaan ja tuo esiin hankesuunnitelmassa, mitä paikallisen strategian kohtaa tai kohtia hanke vastaa. 

2. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

  • hanke on toteuttavissa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti
  • hakijalla on tarvittava osaaminen hankkeen toteuttamiseksi
  • hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke

3. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät ole hakijan tavanomaista toimintaa

  • Kuvaa hankesuunnitelmassa, miten hankkeen toiminta poikkeaa hakijan normaalista toiminnasta

JOKIN SEURAAVISTA STRATEGIAN PAINOPISTEISTÄ:

 

   
4. Osaamista lisäävä toimenpide    
5. Yrittäjyyttä lisäävä toimenpide    
6. Hyvinvointia lisäävä toimenpide    
7. Mahdollisuuksia lisäävä toimenpide    

YLEISET VALINTAKRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

8. Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Leader-ryhmän alueeseen

9. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta tai viihtyisyyttä

10. Hanke tukee kestävää kehitystä tai hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia

11. Hanke sisältää aidosti paikallisesti uusia oivalluksia tai toimintamalleja

HANKETUKIEN KRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

12. Hanke lisää yhteistyötä ja verkottumista

13. Hankkeella on laaja hyödynsaajajoukko

14. Hanke edistää kulttuuria

YRITYSTUKIEN KRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

15. Toimenpide luo uusia työpaikkoja tai auttaa säilyttämään olemassa olevia

16. Toimenpide monipuolistaa yrityksen tuotteita tai laajentaa toimintaa uuteen suuntaan

17. Painopiste on jollakin seuraavista toimialoista: hyvinvointi, matkailu, kulttuuri, elintarvike tai IT-ala

19
joulu

Pirityiset haravoinut ideoita hankkeiksi jo 20 vuotta

pirityiset20v pieni

Pirjo Palosaari-Penttilä ehti haravoida ideoita hankkeiksi lähes kaksi vuosikymmentä. Nyt työtä jatkaa toiminnanjohtajana Elina Itäniemi.

Maaseudun kehittämisyhdistys, Leader-ryhmä Pirityiset on viettänyt tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Vaikka yhdistyksen toimintakenttä on laajentunut vuosien saatossa, perustehtävä on pysynyt samana: Pirityiset kannustaa alueen asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan.

Yhdistys perustettiin Kaustisen seutukuntaan 15. toukokuuta 1997. Pian perustamisen jälkeen Pirityiset sai seutukunnalta pyynnön laatia alueelle oma POMO-ohjelma, joka tarkoitti paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelmaa. Sen idea oli sama kuin Leader-toiminnassa eli paikallisen asiantuntemuksen hyödyntäminen maaseudun kehittämisessä.

Leader-toiminta oli rantautunut Suomeen EU-jäsenyyden myötä, ja ensimmäiset Leader-ryhmät olivat aloittaneet toimintansa vuonna 1996. Kaustisen seutukunnassa ensimmäiseen Leader-junaan ei ehditty, mutta POMO-kelkkaan oltiin valmiina hyppäämään seuraavana vuonna.

Pirityiset järjesti alueen pitäjiin kiertueen, jossa kerättiin ideoita POMO-ohjelmaan.

- Näihin kuntatilaisuuksiin saapui pääasiassa kulttuuri-ja nuorisoyhdistyksiä. Niinpä ohjelmasta tuli kulttuuripainotteinen. Kolmevuotisen ohjelman nimi oli Perinteestä elämäntyö, kertoo Pirityisten perustajajäsen ja pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pirjo Palosaari-Penttilä.

Ohjelman toteuttamiseen Pirityiset sai 8,5 miljoonaa markkaa.

- Kyllä maa-ja metsätalousministeriössä oli ohjelmaa pyöritelty ja ihmetelty, voivatko he rahoittaa kulttuuria. Lopulta olivat päättäneet, että otetaan käsittelyyn ja hyväksytään, Palosaari-Penttilä naurahtaa.

Toimintakenttä laajeni

Leader-ryhmäksi Pirityiset muuttui vuonna 2000. Samalla sen toiminta laajeni kattamaan kaikenlaisen yhdistystoiminnan. Yhdistys alkoi myöntää myös yritystukia.

Palosaari-Penttilä muistuttaa, että Pirityisten rahoittamat hankkeet ovat olleet toteuttajiensa näköisiä.

- Hankkeet ovat olleet sen mukaisia, mitä milloinkin alueelle on tarvittu.

Hankkeiden yhteisöllinen merkitys on ollut suuri. Hankkeita on tehty yhdessä ja niillä on esimerkiksi kunnostettu monia yhteisiä tiloja.

Myös yritystuilla on ollut tärkeä vaikutus esimerkiksi yritysten investointeihin sekä palveluiden ja työpaikkojen säilymiseen ja uusien syntymiseen.

Nyt yhdistyksellä on menossa kolmas Leader-ohjelmakausi, joka kattaa vuodet 2014–2020. Koko kaudelle Pirityisillä on jaossa 4,7 miljoonaa euroa. Yhdistyksen tekemät rahoituspäätökset perustuvat Juurevat kylät -strategiaan, joka sekin on laadittu aiempien ohjelmien tapaan yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Ei vain rahahana

Vaikka Leader-työstä keskusteltaessa puhe kääntyy helposti hankkeille myönnettyihin markkoihin ja euroihin, Pirityiset ei ole pelkkä rahoittaja vaan myös kehittäjä.

- Kehittäminen on uusien asioiden käsittelyä, toimijoiden innostamista, ideoiden jalostamista hankkeiksi ja hankkeiden hallintoa, Palosaari-Penttilä sanoo.

Pirityisten toiminnanjohtajan paikalta vuoden 2016 lopussa eläkkeelle jäänyt Palosaari-Penttilä kertoo nauttineensa erityisesti työn vaihtelevuudesta.

- Koskaan aamulla ei tiennyt, mitä kaikkea päivä tuo tullessaan. Mukavia hankeihmisiä tulla tupsahti toimistolle. Puhelin soi, pyydettiin käymään.

Nyt Pirityisiä luotsaa aiemmin yhdistyksen hankekoordinaattorina työskennellyt Elina Itäniemi.

Itäniemi katsoo, että Pirityisten alueen vahvuutena on toiminta-alueen monipuolisuus. Hän korostaa yhteistyön merkitystä.

- Voimamme on alueen ihmisissä ja ihmisten välisessä yhteistyössä, Itäniemi sanoo.

Alun perin Kaustisen seutukunnan kattanut Pirityisten toimialue laajeni Kälviälle ja Lohtajalle 2014. Nyt alueeseen kuuluvat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Perho ja Veteli sekä Kokkolan Kälviä, Lohtaja ja Ullava.

Pirityisten 20-vuotisjuhlaa vietettiin Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa 15. toukokuuta. Juhlapuhujana oli toholampilaislähtöinen aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Puheiden, musiikin ja teatterin lisäksi ohjelmassa oli muisteluita ja muistamisia. Juhlakuvia voi katsella Pirityisten Facebook-sivuilla.

 

Teksti ja kuva: Maija Ahonen

12
marras

Pirityisten hallitus 2018

Vuonna 2018 Pirityisten hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Esko Ahonen. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 hallitus näyttää tältä (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Julkinen taho: Esko Ahonen (Anne Jussila), Mikko Hänninen (Hannu Jyrkkä), Kai-Eerik Känsälä (Reino Herlevi)

Yhdistykset ja yritykset: Risto Pakkala (Olavi Lassila), Marko Kivelä (Mika Hohenthal), Helinä Wiik (Tiina Pollari)

Maaseudun asukkaat: Kaarina Tuomisto-Typpö (Erkki Kuismin), Matti Honkonen (Satu Sadinkangas), Kari Kauppinen (Jenni Kentala)

Hallitus on koottu kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita.

Hallitus käsittelee Leader-ryhmälle jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä.