06
helmi

Pirityisten hallitus 2019

Pirityisten hallituksen puheenjohtajana toimii Risto Pakkala ja varapuheenjohtajana Tiina Pollari. Hallitus on koottu kolmikantaperiaatteen mukaisesti, eli kolmasosa jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä, ja loput maaseudun asukkaita. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, ja he edustavat maaseudun asukkaita, julkista tahoa ja yrityksiä ja yhdistyksiä seuraavasti: 

Julkinen taho:                                           

Jukka Tuominiemi, Halsua (varalla Anne Jussila, Lohtaja)                         
Lauri Laajala, Perho (varalla Hannu Jyrkkä, Veteli)                                   
Kai-Eerik Känsälä, Kaustinen (varalla Reino Herlevi, Ullava)                  

Yritykset ja yhdistykset:

Risto Pakkala, Veteli, pj. (varalla Tarja Huopana, Perho)
Kyösti Sorvoja, Lohtaja (varalla Mika Hohenthal, Kaustinen)     
Helinä Wiik, Kokkola (varalla Erkki Kuismin, Kälviä)                             

Maaseudun asukkaat : 

Kaarina Tuomisto-Typpö, Ullava (varalla Paula Jokela, Lestijärvi)                 
Matti Honkonen, Toholampi (varalla Satu Sadinkangas, Toholampi)                        
Tiina Pollari, Lestijärvi, vpj. (varalla Miina Aronen, Halsua)                      

Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme on uutta. Varajäsenissä on samoin kolme uutta jäsentä. Kevätkauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 30.1.2019 esiteltiin uudelle hallitukselle Pirityisten toimintaa ja hallituskäytäntöjä. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu käsitellä Leader-ryhmälle jätetyt hanketukihakemukset ja antaa niistä lausunto. Kokouksessa pisteytetään hanketukihakemukset, ja asetetaan ne paremmuusjärjestykseen, jonka perusteella päätetään mitkä hankkeet hyväksytään rahoitettaviksi. Pisteytyksessä hankkeiden tulee ensinnäkin täyttää pakolliset kriteerit, eli hankkeen on oltava Juurevat kylät -strategian mukainen, realistinen ja toteuttamiskelpoinen, ja hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät saa olla hakijan tavanmukaista toimintaa. 

Pisteytyksessä otetaan huomioon lisäksi muita kriteerejä, joita ovat muun muassa alueen osaamista, yrittäjyyttä, hyvinvointia ja mahdollisuuksia lisäävät toimenpiteet. Pisteitä voi saada myös positiivisista ympäristövaikutuksista, uusista oivalluksista, sekä alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta lisäävistä toimenpiteistä. Yritystukien osalta pisteitä saa esimerkiksi työpaikkojen luomisesta ja ylläpitämisestä, toiminnan laajentamisesta ja monipuolistamisesta. 

Pirityisten myöntämät hanketuet kannustavat maaseudun asukkaita, yrittäjiä ja organisaatioita yhteiseen kehittämistyöhön. Pirityiset tukee yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja yleishyödyllisiä investointihankkeita, ja on vahvasti mukana tukemassa alueen yritystoimintaa myöntämällä yritystukia toimialueensa yrityksille.  

 

08
tammi

Seurantatietojen toimittaminen

Hyvät hanketoimijat,

Pyydämme Teitä ilmoittamaan maaseudun kehittämisohjelmasta tuetun ja toteuttamanne hankkeen (kehittämishanke/yritystuki) seurantatiedot tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Seurantatiedot tallennetaan joko sähköisesti tai paperilla sen mukaan, miten hakemus on alun perin toimitettu. (sähköisen Hyrrä-hakemuksen tehnyt ei voi täyttää seurantatietoja paperilla)

1. SÄHKÖINEN ASIAKAS:

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu Hyrrä-asiointipalvelussa osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html.

Nyt tallennetaan tiedot vuoden 2018 osalta. Tarkemmat ohjeet seurantatietojen tallentamisesta Hyrrään löytyvät

kehittämishankkeista linkistä http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25923 ja

yritystuista linkistä http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/123/article-25923.

Kehittämishankkeiden seurantatietojen sisällöistä kerrotaan tarkemmin ohjeessa tuensaajalle seurantatietojen toimittamisesta: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25993.

Kehittämishankkeiden toteuttajan tulee ilmoittaa hankkeensa seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Yritystukien seurantatiedot toimitetaan viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä sekä kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Seurantatietojen raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta. Viimeistään loppumaksun yhteydessä tulee seurantatiedot olla toimitettuna. Nyt seurantatietoja toimittavat ne hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2018 aikana.

2. PAPERIASIAKAS:

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu täyttämällä paperilomake suomi.fi-palvelusta ja toimittamalla se Pirityisille (Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen)

Nyt tallennetaan tiedot vuoden 2018 osalta.

Hankkeen toimenpiteen mukaiset lomakkeet seurantatietojen toimittamiseen löytyvät internetistä osoitteesta

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuetjakehittaminen/

seuraavilla lomakenumeroilla:

                     3306Cind (Koulutus ja tiedonvälitys, toimenpide 1)

                     3306Dind (Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen, toimenpide 7)

                     3306Eind (Yhteistyö, toimenpide 16)

3306Lind (Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset (tämän täyttävät lisäksi ne hankkeet, jotka ovat hakeneet tukea Leader-ryhmän kautta))

                     3305ind (Yritystuet)

Tuensaajan tulee ilmoittaa kehittämishankkeensa seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Seurantatietojen raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta. Viimeistään loppumaksun yhteydessä tulee seurantatiedot olla toimitettuna. Nyt seurantatietoja toimittavat ne hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2018 aikana.

21
joulu

Pirityisille Vuoden terveysliikuntatyö -ehdokkuus!

Keski-Pohjanmaan liikunnan  perustama suuri raati valitsee vuosittain alueen urheilu- liikunta- ja kuntoilukenttään positiivisesti vaikuttaneet tahot. Jaossa on Vuoden nuorisotyön, Vuoden terveysliikuntatyön, Ansioituneen seuratyöntekijän, Vuoden urheilu-/liikuntatapahtuman ja Vuoden läpimurto -palkinnon saajat. Voittajat julkistetaan Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa tammikuussa. 

Eri palkintokategorioissa on mukana liikuntaa ja sitä kautta hyvinvointia edistäviä henkilöitä, yrityksiä, urheiluseuroja, tapahtumia ja muita liikuntamyönteisiä tahoja. Suuressa raadissa on yli 200 äänioikeutettua. Raatiin on kutsuttu kaikki Keski-Pohjanmaan Liikunnan jäsenyhteisöt, toiminta-alueen kuntien liikuntavastaavat, Keplin hallituksen jäsenet, urheilutoimittajat sekä Keski-Pohjanmaan liikunnan yhteistyökumppaneiden edustajat. 

Keski-Pohjanmaan Liikunnan aluejohtaja Petri Harsusen mukaan Pirityisten ehdokkuuden perusteena on yhdistyksen suuri panos alueen liikuntamahdollisuuksien ja sitä kautta kansanterveyden parantamiseen. Liian vähäinen liikunta aiheuttaa sosiaali- ja terveysministeriön mukaan jopa 400 miljoonan euron vuosikustannukset. Kustannuksia voidaan pienentää parantamalla ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Maaseudulla paikallisen kehittämisen leader-ryhmät ratkaisevat osaltaan liikkumattomuuden aiheuttamia ongelmia. 

Leader-rahoituksen ja alueen asukkaiden talkootyön ansiosta syntyy kaikkien yhteiseen käyttöön esimerkiksi liikuntahalleja, luontopolkuja, laavuja, latuja, leikkipaikkoja ja kulttuurikohteita. Vuosittain maaseudulle saadaan tällä tavoin yli 200 uutta liikunta- ja harrastepaikkaa. Leader-rahoitus mahdollistaa siten liikunta- ja harrastemahdollisuuksien lisäämisen, ja sillä on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille.

 

Pirityisten toiminnanjohtaja Elina Itäniemi kertoo, että uusia liikunta- ja harrastapaikkoja on viime vuosina syntynyt tasaisesti ympäri Keski-Pohjanmaata. Paikalliset ovat itse päättäneet, miten aluetta kehitetään.
- Leader-rahoituksella toteutetut kohteet ovat alueen toimijoiden itsensä ideoimia. Ne vastaavat siksi paikallisia tarpeita, Itäniemi kertoo.
Keski-Pohjanmaalle on viimeisen neljän vuoden aikana rakennettu lähes 500 000 eurolla liikunta- ja harrastepaikkoja. Rahoituksen saaminen edellyttää yleensä talkootyötä.
- Asukkaat antavat oman työpanoksensa tavoitteen saavuttamiseen. Tämä on yhteisöllistä toimintaa, Itäniemi kuvailee.

"Seuramentor ohjaajien tukena"

 

Liikunta- ja harrastepaikkojen tukemisen lisäksi Pirityiset on monin tavoin mukana terveysliikunnan edistämisessä. Pirityiset rahoittaa Keski-Pohjanmaan Liikunnan "Seuramentor ohjaajien tukena" -hanketta, jonka tärkeimpiä tavoitteita on alueen seuratoiminnan ja valmennuksen kehittäminen.  Hanke liittyy Keski-Pohjanmaan Liikunnan "Liikuntaa läpi elämän" -strategiaan, jonka yksi tavoite on tukea paikallisen yhdistystoiminnan kehittymistä ja monipuolisuutta. 

Suuren raadin äänestämät voittajat julkistetaan Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa 26.1.2019. Pirityiset kiittää Keski-Pohjanmaan Liikuntaa Vuoden terveysliikuntatyö -ehdokkuudesta, ja jatkaa työtään terveysliikunnan edistäjänä.