12
kesä

Kuukauden hanke 6/2012

Ullavan palveluosuuskunta: Kauppapalvelut Ullavan kirkonkylälle

Pirityiset ry rahoittaa Ullavan palveluosuuskunnan käynnistämistukea. Käynnistämistukea voi saada ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen, tuen määrä on 50 % ennakonpidätyksenalaisista palkkakuluista ensimmäiseltä vuodelta. Pirityiset ry:n hallitus myönsi tuen, koska hankkeella on erityisen positiivisia vaikutuksia kylän ja koko alueen elinvoimaisuuteen ja vireyteen sekä sosiaalisen pääoman säilyttämiseen ja kasvattamiseen.

Keväällä 2011 perustettu Ullavan palveluosuuskunta avasi Ullavan kirkonkylälle M-Market Lukkarin turvaamaan kylän kauppapalvelut kirkonkylän kaupan lopetettua toimintansa. Osuuskunnassa on osakkaita noin 100, ja he ovat pääasiassa Ullavan kirkonkylän asukkaita. Kaupan yhteydessä toimii myös mm. kahvio, apteekkipalvelut, työkalu- ja pienrautaosasto. Myös asiamiesposti ja veikkauksen palvelut löytyvät saman katon alta, ja palveluita lisätään koko ajan. Viimeisimpänä kaupan yhteyteen palveluita asettuivat tarjoamaan hieroja ja jalkahoitaja. M-Market Lukkari alkaa olla siis likipitäen täyden palvelun talo sekä lisäksi kyläläisten kokoontumispaikka.

Ullavan M-Market Lukkari on kylän keskipiste. Lounastiskin tarjonta on runsasta ja maistuvaa.

Käynnistämistuki / Kauppapalvelut Ullavan kirkonkylälle

Kokonaiskustannus, ennakonpidätyksen alaiset palkkakulut 36 000 euroa

Pirityiset ry:n Leader-rahoitus 50% kokonaiskustannuksista

22
touko

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 ladattavissa ja luettavissa.

22
touko

Kuukauden hanke 5/2012

Kaustisen Seudun Ravinaiset ry: Hevosleikkipuisto

Hankkeessa rakennettiin Kaustisen Nikulan kylälle, raviradan välittömään läheisyyteen kylän ja ravirataa käyttävien perheiden lasten käyttöön turvallinen ja ajanmukainen leikkipuisto.

Turvallinen ja viihtyisä leikkipuisto houkuttelee lapsiperheitä paitsi kylälle myös raveihin, ja vanhempien on helpompi seurata raveja kun lapsilla on turvallinen leikkipaikka. Nikulan kylä on elinvoimainen kylä Salonkylän ja Puumalan kylien tuntumassa, joten leikkipaikka palvelee useamman kylän lapsiperheitä.

Yleishyödyllinen investointihanke Hevosleikkipuisto

Budjetti / rakentaminen: 39500 euroa

Pirityiset ry:n Leader-tuki 60%

 

15
touko

Voimistuvat kylät 11.5.2012

Kylässä kotona - kylät voimistuivat Kaustisella

Voimistuvat kylät -kiertue rantautui Kaustiselle 11.5.2012 Pirityiset ry:n vieraaksi. Tilaisuus oli osa valtakunnallista kampanjaa, joka tähtää kylien ja kuntien vuoropuhelun käynnistämiseen ja keskinäisen yhteistyön lisäämiseen. Tavoitteena oli herättää keskustelua kylien palvelujen järjestämisestä muuttuvassa kuntatilanteessa, kolmannen sektorin vastuista ja intresseistä sekä ylipäätään maaseudulla asumisen mahdollisuuksista ja reunaehdoista.

- Voimistuvat kylät -päivän anti oli monipuolinen. Päivä vahvisti jo koetun näkemyksen siitä, kuinka tärkeässä polttopisteessä maaseudun kehittämisen kannalta ollaan, kun pohditaan palveluiden järjestämistä ja maaseutupolitiikkaa. Keskeisiä toimijoita ovat julkisen vallan toimijat, kuntapäättäjät ja virkamiehet, mutta iso vastuu on sälytetty kuin itsestään kolmannen sektorin toimijoiden harteille - maaseudulla toimivilla yhdistyksillä, Leader-toimintaryhmillä ja vapaaehtoisilla on yhä isompi rooli maaseudun kehittämisestä ja maaseutupolitiikasta, summaa Pirityiset ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Palosaari-Penttilä.

Keskustelua käytiin päivän mittaan valtakunnan tason asioista, mm. maaseutupolitiikan tilanteesta ja kylien asemasta Eero Uusitalon ja Risto Matti Niemen johdolla. Paikallisväriä tilaisuuteen toivat Keski-Pohjanmaan omat toimijat, ja erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin asiat nousivat keskiöön mm. Chydenius-instituutin Aila-Leena Matthiesin ja Kampa-hankkeen Kai-Eerik Känsälän puheenvuoroissa. - Osallistuminen itsessään lisää hyvinvointia, muistutti Matthies. Eero Halmetoja Toholammilta Hyvinvointikeskus Maunu ry:stä toi esille esimerkin siitä, kuinka kolmas sektori voi tuottaa hyvinvointipalveluita ikäihmisille. - Toholammille perustettu vanhusten päivätoimintakeskus tuottaa kotona asuville ikäihmisille ennaltaehkäisevää, sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia lisäävää toimintaa.

Office Manager, dokumentoija Tytti Pohjola Picturall Oy:stä kertoi puheenvuorossaan siitä, miksi suurkaupungin sykkeestä palataan maaseudulle. - Muutin noin puoli vuotta sitten Kaustiselle Lontoosta – miksi ihmeessä, minulta kysytään yhä? Sanotaan, että se, joka on kyllästynyt Lontooseen, on kyllästynyt elämään. Itselleni ei käynyt näin, vaan päädyin takaisin Kaustiselle, koska en keksinyt mitään parempaa paikkaa asua kuin entinen kotipitäjäni. Täällä ei ole mitään, mikä estäisi työnteon! Tietoliikenneyhteydet toimivat, käännöstöitä voi tehdä missä vain. Kaikki on mahdollista maaseudulla, tiivistää Pohjola.

Tulevaa EU-ohjelmakautta 2014-2020 valmistellaan tällä kertaa vahvasti paikallisen kehittämistyön keinoja silmällä pitäen; mm. Leader-metodi viedään kaupunkeihin ja asukkaat osallistetaan itse kehittämistyöhön vahvasti. Kirkonkyliin ja kaupunkeihin tarvitaan vastuullisia toimijoita ja yhdistyksiä aiempaa enemmän, muistutti maaseutuneuvos Eero Uusitalo. Keski-Pohjanmaalla tulevaan ohjelmakauteen valmistaudutaan toimintaryhmätyötä ja kaupunki-Leaderiä silmällä pitäen.

- Pirityiset ry näkee Keski-Pohjanmaan luontevan kokoisena toimintaryhmän toiminta-alueena. Kaupunkeihin rantautuva Leader-toimintametodi halutaan käyttöön mahdollisimman pian, ja siinä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen toimintaryhmät Yhyres ry, Aktion Österbotten rf ja Pirityiset ry tekevät tiivistä yhteistyötä. Kyrönmaan alueella toimiva Yhyres ry sekä ruotsinkielisellä toimiva Aktion Österbotten rf kehittelevät yhteistyötä kaupunki-Leaderin käyttöönottamiseksi Vaasassa. Samalla menetelmällä Aktion Österbotten rf sekä Pirityiset ry suunnittelevat Leader-metodin jalkauttamista Kokkolaan, kertoo Palosaari-Penttilä.